İSTATİSTİKLER

40 kategori altında, toplam 942 haber bulunmaktadır.

Bu haberler toplam 606524625 defa okunmuş ve 2231 yorum yazılmıştır.

KİŞİYE ÖZEL BİRE BİR MBA & MASTER ETKİNLİĞİ

Staj hareketliliği - Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları

Kategori Kategori: Erasmus | Yorumlar 0 Yorum | Okunma 515839 Okunma | Yazar Yazan: admin | 19 Ekim 2009 17:21:41

Bu hareketlilik türü, Leonardo da Vinci II döneminde A tipi projeler kapsamında,Yüksek Öğrenim Görenlere Yönelik Yerleştirme Projeleri, olarak gerçekleştirilmiştir.

Sözkonusu faaliyet alanı bundan böyle 2007-2013 dönemi Hayatboyu Öğrenme Programıyla birlikte Erasmus Programı içinde 'öğrenci staj hareketliliği' adı altında sürdürülecektir.
 
 
Yerleştirme Nedir?

“Yerleştirme” bir yararlanıcının başka bir katılımcı ülkede ortak bir işletme veya organizasyon bünyesinde mesleki eğitim alma ve/veya çalışma deneyimi kazanma sürecidir.

Yerleştirme Süreleri: 2008-2009 akademik yılında gerçekleşecek staj hareketliliği faaliyetleri 1 Haziran 2008-30 Eylül 2009 tarihleri arasında aşağıda belirtilen sürelerde gerçekleştirilebilir.

         En az 3 ay

         En fazla 12 ay

Kısa dönem yüksek mesleki öğrenim programları (önlisans) için bu süre en az 2 hafta olabilir.

Ev sahibi Kuruluşlar Kimler Olmalıdır?

Yerleştirme faaliyeti aşağıda belirtilen kuruluşlarla gerçekleştirilebilir. 

         İşletmeler

         Eğitim Merkezleri

         Araştırma Merkezleri

         Diğer Kuruluşlar

Ancak; diplomatik temsilcilikler, Avrupa Birliği Kurumları ile Topluluk programlarını yürüten kuruluşlar bu faaliyet kapsamında ev sahipliği yapamazlar.

İşletme:

Büyüklükleri, yasal statüleri ve faaliyet gösterdikleri ekonomik sektör ne olursa olsun, özel veya kamuya ait her tür kurum/kuruluş ile sosyal ekonomi dahil her tür ekonomik faaliyette bulunan girişim.

Öğrenci Staj Hareketliliğine Kimler, Nasıl Başvurabilir?

Erasmus (Genişletilmiş) Üniversite Beyannamesi'ne sahip Yükseköğretim Kurumları veya Erasmus Yerleştirme Konsorsiyumları örgün eğitim veren yükseköğretim kurumlarının öğrencilerini Erasmus staj faaliyetinden faydalandırmak üzere AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi'ne başvuruda bulunurlar.

Başvuru Yöntemi: 2 tür başvuru yöntemi mevcuttur.

         Yükseköğretim kurumlarının bireysel başvuruları:

Erasmus Genişletilmiş Üniversite Beyannamesi sahibi yükseköğretim kurumları “Hayatboyu Öğrenme Programı (LLP) ilgili akademik yıla ait Yükseköğretim Kurumları Erasmus Öğrenci ve Öğretim Elemanı Hareketliliği Faaliyetleri için Başvuru Formu”nun ilgili yerlerini doldurarak başvuruda bulunabilir.

         Konsorsiyum oluşturarak yapılacak başvurularda ise “Erasmus Yerleştirme Konsorsiyumları için Başvuru Formu” kullanılır.

Öğrenciler Erasmus staj hareketliliği faaliyetinden yükseköğretim kurumları veya bu konsorsiyumlar aracılığı ile faydalanabilmektedir. Erasmus programı kapsamında staj yapmak isteyen öğrencilerin kendi yükseköğretim kurumlarının Erasmusla ilgili birimlerine başvurmaları gerekmektedir.       

Bir öğrenci Erasmus staj hareketliliği faaliyetinden bütün yükseköğrenim hayatı boyunca yalnız 1 defa faydalanabilir; öğrenim hareketliliği faaliyetinden faydalanılmış olunması staj hareketliliği faaliyetinden faydalanılmasına engel değildir.          

Yerleştirme Konsorsiyumları:

Yüksek öğrenim kurumlarından ve dernek, vakıf ve ticaret odaları gibi, muhtemel diğer kuruluşlardan öğrenci yerleştirmelerini kolaylaştırmak için oluşturulan gruptur. Konsorsiyum başvurularında bir koordinatör kuruluş seçilmelidir.

Konsorsiyum Koordinatörü:

         Konsorsiyumun başındaki kuruluştur.

         Yasal statüsü dernek, yüksek öğretim kurumu, işletme vb. olabilir.

         Ulusal Ajans ile sözleşme yapacak ve tüm idari ve mali sorumluluğu konsorsiyum üyeleri adına üstlenecektir.

Konsorsiyum olarak başvuruda bulunan bir yüksek öğretim kurumu bünyesindeki bir bölüm veya fakülte aynı anda bağlı bulunduğu yüksek öğretim kurumunun yapacağı bireysel başvuru yönteminden yararlanamaz. Sonuç olarak, her bir bölüm veya fakülte hangi başvuru yöntemine dahil olacağını iyi belirlemelidir.

Konsorsiyum halinde;

Her yüksek öğretim kurumu konsorsiyum koordinatörüyle bir anlaşma imzalar.

Bu anlaşmalar: Rol ve sorumlulukları, idari ve mali düzenlemeleri belirler.Başvurulara Konsorsiyuma ortak olan herbir yüksek öğretim kurumuna ait niyet mektuplarının eklenmesi gereklidir.

Konsorsiyum başvuruları aşağıdaki kriterlere ve ağırlıklara göre değerlendirilecektir:

-Projenin amaçları ve yapılan çalışmalar- %10

-Konsorsiyumun yapısı ve ortakların rolleri- %35

-Öğrenci yerleştirmelerindeki deneyim ve kazanımlar- %20

-Bireysel öğrenci yerleştirmelerinin organizasyonu- %35

Kimler Yararlanabilir?

Üniversite Öğrencileri: Yararlanıcılar bütün yüksek öğretim kurumlarında öğrenim görenler arasından seçilebilir.(Yüksek lisans ve doktora dahil)

Öğrenci yerleştirmede öğrenim amaçlı hareketlilikten farklı olarak, en az 2. sınıfta olma koşulu aranmaz.

Erasmus Öğrenci yerleştirme faaliyetinden yalnızca 1 defa yararlanılabilir.

Öğrenci staj harekeliliğine (yerleştirme) müracaat için gerekli şartlar:

Yerleştirme/staj için başvuruda öğrenim amaçlı hareketlilikte olduğu gibi aynı kriterler başvuru önşartı kabul edilecek, ancak başvuru talebinin fazla olması durumunda Merkez’in koyduğu kriterlere ters düşmemek kaydı ile üniversiteler taban puan barajını yükseltebilirler. Aynı şekilde müracaat sayısının yeterli olmadığı durumlarda ise (bu durumun ispatlı şekilde kayda geçirilmesi şartı ile) not ortalaması belirlenen barajın altından da başvuru alınabilir. Genel başarı notu hesaplanırken yerleştirmede(staj) dil ağırlığı ikinci planda olacağı düşünüldüğünden not ortalaması % 55; dil başarısı % 45 etki edecektir.

İmzalanacak anlaşmalar açısından bakıldığında öğrenci yerleştirmede;

Gönderen yüksek öğretim kurumu ile ev sahibi işletme arasında bir ikili anlaşma gerekli değildir. Bütün tarafların dahil olduğu bireysel öğrenci yerleştirme sözleşmeleri bağlayıcı olacaktır.

Bunu dışında;

-Yerleştirme Sözleşmesi (bütün taraflarca imzalanmış): Ortaklar, yer, süre ve mali katkı vs. belirtilmelidir.

-Eğitim Anlaşması: Çalışma programı, beceri, yeterlilikler, usta öğreticilik ve tanınma vs. belirtilmelidir.

-Kalite Taahhüdü: Tarafların rol ve yükümlülüklerini tanımlayan standart belge

Söz konusu anlaşmalara ait kesinleşmiş formatlar henüz bulunmamaktadır. İlgili metinler bu konudaki çalışmalar tamamlandığında internet sayfamızda yayınlanacaktır.

Hibe hesaplamalarında baz alınan ülke kategorileri ve hibe tutarları

Kategori

Ülkeler

I

Letonya, Litvanya, Macaristan, Polonya, Güney Kıbrıs Rum Kesimi, Estonya, Bulgaristan ve Romanya

II

Slovak Cumhuriyeti, Çek Cumhuriyeti, Portekiz,  Slovenya, Yunanistan ve Malta

III

Hollanda, Lüksemburg, İtalya, İspanya, Belçika, Fransa, Almanya ve Avusturya

IV

Finlandiya, Danimarka, İsveç, İrlanda, Birleşik Krallık

Öğrenci yerleştirme (staj hareketliliği) için öngörülen hibe rakamları ülkelerin kategorilere ayrılması ve buna göre aylık hibe tutarların uygulanması esasına göre belirlenmiştir.

Hibe hesaplamalarında baz alınan ülke kategorileri ve hibe tutarları  

 

Gidilen ülke kategorisi      

Haftalık Hibe Miktarları* (€)

Aylık Hibe Miktarları (€)

1 hafta toplam

2 hafta toplam

3 hafta toplam

4 hafta toplam

1 ay aylık   

2 ay toplam   

3-6 ay arası aylık   

7-12 ay arası aylık

I

200

400

600

800

825

1500

540

500

II

300

600

900

1200

1200

1900

830

750

III

330

660

990

1320

1350

2200

1000

850

IV

350

700

1050

1400

1420

2500

1160

1000

Faaliyet süresinin 12 haftaya kadar olması durumunda (12 hafta dahil), öğrenciye gerçekleşen seyahat bedelinin %75'i ödenir.

Haftalık, 2 aylık ve 6 aylık faaliyetlerde bulunacak öğrenciler için verilecek hibe miktarının, bu sürelerden daha uzun faaliyette bulunacak öğrencilere verilecek hibe miktarından fazla olmasını ve uzun süreli faaliyette bulunan öğrenciyi dezavantajlı duruma düşürmemek amacıyla hibe hesaplamaları aşağıdaki şekilde düzenlenmiştir:

1-) Haftalık, 2 aylık ve 6 aylık faaliyet dönemlerinin ödemelerinde bu süreleri geçen fakat tam hafta/aya tamamlanamayan durumlarda hibe verilecek süre aşağı doğru en yakın tam sayı üzerinden hesap edilir  (örneğin iki ay yirmi günlük bir faaliyete iki aylık hibe ve seyahat bedelinin %75'i ödenir). Faaliyet süresinin 12 haftaya kadar olması durumunda (12 hafta dahil), öğrenciye haftalık hibe miktarına ilaveten seyahat bedeli ödenir. Başka bir ifade ile faaliyet süresinin 3 aydan kısa olması halinde yararlanıcıya seyahat bedeli ödenir; 3 ay ve üzeri olması halinde yararlanıcıya seyahat bedeli ödenmez (2 aydan fazla ve 3 aydan kısa olan her sürenin 2 ay üzerinden hesap edildiğine dikkat ediniz). Ödenecek seyahat bedeli, gerçekleşen seyahat bedelinin %75'idir. Yalnızca yurtdışı (bağlantılı ve aktarmalı seyahatler dahil) seyahat bedeli dikkate alınır; ülke içi seyahatler için ödeme yapılmaz.

2-) 1 ay, 3-5 ay ve 7-12 ay arası faaliyet dönemlerinin ödemelerinde, bu süreleri geçen fakat tam aya tamamlanamayan ödemelerde, tam ayı geçen günler için (örneğin dört ay on gün) aşağıdaki tablo kullanılacaktır:

 

1-3 gün

4-10 gün arası

11-17 gün arası

18-24 gün arası

25 gün ve fazlası

0 €

(0 ay)

¼ aylık hibe

(0,25 ay)

½ aylık hibe

(0,50 ay)

¾ aylık hibe

(0,75 ay)

Tam aylık hibe

(1 ay)

 

 | Puan: 10 / 2 Oy | Yazdırılabilir SayfaYazdır

Yorumlar


Henüz Yorum Yazılmamış

Yorum YazınKalınİtalikAltçizgiliLink  
Simge Ekle

    

    

    

    

Arama ARAMA


Anketi Doldur, Hediye Tatil Kazan