İSTATİSTİKLER

40 kategori altında, toplam 942 haber bulunmaktadır.

Bu haberler toplam 675276061 defa okunmuş ve 2231 yorum yazılmıştır.

KİŞİYE ÖZEL BİRE BİR MBA & MASTER ETKİNLİĞİ

Açıköğretimde muafiyet şartı esnetildi

Kategori Kategori: Açık Öğretim Haberleri ( AÖF) | Yorumlar 0 Yorum | Okunma 527804 Okunma | Yazar Yazan: admin | 19 Kasım 2009 01:24:43

17 Şubat 2009 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan düzenlemeler ile Anadolu Üniversitesi açıköğretim sisteminde bazı değişiklikler yapılmıştır. Yapılan en önemli değişiklik muafiyete ilişkindir. Buna göre daha önce Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Türk Dili, Yabancı Dil ve Temel Bilgi Teknolojisi alanlar bu dersleri transfer edebilecektir. Ayrıca kayıt yeniletilmeyen öğretim yılları dört ve yedi yıllık öğretim süresinin hesabına katılmayacaktır.

Anadolu Üniversitesinin, 21/3/1994 tarihli ve 21881 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemine Göre Öğretim Yapan Fakülteler Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde değişiklik yapıldı.

 
17 Şubat 2009 tarih ve 27144 sayılı resmi gazetede yayınlanan değişiklik ile:
 

1. Daha önce kayıt yeniletmeyen öğrencilerin bir sonraki öğretim yılında mutlaka kayıt yenilemeleri gerektiği aksi takdirde iki yıl üst üste kayıt yeniletmeyen öğrencilerin kayıtlarının silineceği şeklindeki madde yürürlükten kaldırılmıştır. Kayıt yeniletmeyen öğrenciler, sadece kayıt yeniletmedikleri öğretim yılı için sınav ve öğrencilik hizmetlerinden faydalanamayacaklardır. Yapılan bu değişiklik ile iki yıl üst üste kayıt yeniletmeyen öğrencilerin kayıtları artık silinmeyecektir.

 
2. Yapılan bu değişiklik ile "Açıköğretim sistemine göre öğretim yapan fakültelerin öğrencileri, kayıt yaptırdıkları yıldan başlamak üzere ön lisans için dört, lisans için yedi yıl süreyle öğrencilik haklarından yararlanabilirler. Öğrenciler kayıt yenilemedikleri yılda öğrencilik haklarından yararlanamazlar." Şeklindeki hüküm aynen korunurken öğrencilerin "kayıt yeniletmedikleri öğretim yılları dört ve yedi yıllık öğretim süresinin hesabına katılır" şeklindeki uygulama kaldırılmıştır. Bundan böyle kayıt yeniletmeyen öğrencilerin kayıt yeniletmedikleri yıllar ön lisans için dört, lisans için yedi yıllık öğretim süresi hesabı dışında tutulacaktır.
 

3. Yapılan değişikliğe göre getirilen bir diğer yenilik ise ders muafiyetleri hakkındadır. Daha önce "Öğrencilere, yükseköğretim kurumlarında (açıköğretim sistemine göre öğretim yapan fakülteler dahil) daha önce okudukları ve başardıkları dersler dolayısıyla hiç bir şekilde muafiyet tanınmaz." şeklinde bir uygulama bulunmakta idi. Yapılan değişiklik ile bu katı uygulamadan vazgeçilerek "Açıköğretim sistemine göre öğretim yapan fakültelerin öğrencileri, kaydedildikleri ve bulundukları sınıf, bölüm ve programda okutulan derslerin tümünü almak zorundadır. Ancak, öğrencilerin Anadolu Üniversitesinden daha önce alıp da başarmış oldukları Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Türk Dili, Yabancı Dil ve Temel Bilgi Teknolojisi dersleri transfer edilebilir. Diğer yükseköğretim kurumlarından ders transferi yapılmaz."şeklinde daha esnek bir uygulama benimsenmiştir.

 
4. Bu değişiklik ile yönetmeliğe" EK MADDE 3 - Farklı alanlardan dikey geçiş yapan öğrencilere Fakülte Kurulunca kararlaştırılan lisans öğrenimine hazırlık programı uygulanır. En fazla iki dersten başarısız olan dikey geçiş öğrencileri, başarısız oldukları bu dersleri üçüncü sınıfta almak kaydıyla üçüncü sınıfa kaydedilir." Şeklinde yeni bir madde eklenmiştir.
 

5. Anadolu Üniversitesi açıköğretim sistemine göre öğretim yapan fakültelere kayıtlı iken yeniden ÖSS sınavına girerek bu sistemine göre öğretim yapan fakültelere yerleştirilerek önceki kayıtlarını sildirmeden kayıt yaptırdıkları takdirde, hangi sınıfta olursa olsun önceki kayıtları silinecek ve öğrenciler hiçbir hak iddia edemeyeceklerdir şeklindeki madde yürürlükten kaldırılmıştır.

 
Bu Yönetmelik değişikliği 2009-2010 eğitim-öğretim yılı başından geçerli olmak üzere yürürlüğe girecektir.
 

17 Şubat 2009 Tarih Ve 27144 Sayılı Resmi Gazetede Yayınlanan Değişiklik

 
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM SİSTEMİNE GÖRE ÖĞRETİM
YAPAN FAKÜLTELER ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİNDE
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 - 21/3/1994 tarihli ve 21881 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemine Göre Öğretim Yapan Fakülteler Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 10 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"MADDE 10 - Açıköğretim sistemine göre öğretim yapan fakültelere kayıtlı öğrenciler, öğrenime devam etmek istedikleri öğretim yılı başındaki kayıt yenileme döneminde kayıtlarını yenilemek zorundadır.

Kaydını yenilemeyen öğrenciler, o öğretim yılında sınavlara giremezler ve öğrencilik haklarından yararlanamaz."

MADDE 2 - Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
"Açıköğretim sistemine göre öğretim yapan fakültelerin öğrencileri, kayıt yaptırdıkları yıldan başlamak üzere ön lisans için dört, lisans için yedi yıl süreyle öğrencilik haklarından yararlanabilirler. Öğrenciler kayıt yenilemedikleri yılda öğrencilik haklarından yararlanamazlar. Kayıt yenilemedikleri öğretim yılları dört ve yedi yıllık öğretim süresinin hesabına katılmaz."

MADDE 3 - Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"MADDE 17 - Açıköğretim sistemine göre öğretim yapan fakültelerin öğrencileri, kaydedildikleri ve bulundukları sınıf, bölüm ve programda okutulan derslerin tümünü almak zorundadır. Ancak, öğrencilerin Anadolu Üniversitesinden daha önce alıp da başarmış oldukları Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Türk Dili, Yabancı Dil ve Temel Bilgi Teknolojisi dersleri transfer edilebilir. Diğer yükseköğretim kurumlarından ders transferi yapılmaz.

Dikey geçiş yapan öğrenciler, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi ile Türk Dili derslerini ön lisans programlarından almış olduklarından lisans programındaki bu derslerden sorumlu tutulmaz."
MADDE 4 - Aynı Yönetmeliğin Ek 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"EK MADDE 1 - İlk kez eğitim gördüğü sınıfta tekrar aldığı dersler dahil bütün derslerini başarmış ve not ortalaması 87,50 veya üzeri olanlar yüksek onur öğrencisi; not ortalaması 75,00 ile 87,49 arasında olanlar onur öğrencisi sayılır. Ancak disiplin cezası alan öğrenciler belirtilen not ortalamalarını sağlasalar bile yüksek onur öğrencisi veya onur öğrencisi sayılmaz."

MADDE 5 - Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki Ek 3 üncü madde eklenmiştir.

"EK MADDE 3 - Farklı alanlardan dikey geçiş yapan öğrencilere Fakülte Kurulunca kararlaştırılan lisans öğrenimine hazırlık programı uygulanır. En fazla iki dersten başarısız olan dikey geçiş öğrencileri, başarısız oldukları bu dersleri üçüncü sınıfta almak kaydıyla üçüncü sınıfa kaydedilir."

MADDE 6 - Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 7 - Bu Yönetmelik 2009-2010 öğretim yılı başında yürürlüğe girer.

MADDE 8 - Bu Yönetmelik hükümlerini Anadolu Üniversitesi Rektörü yürütür.

ÖNCEKİ HÜKÜMLER

Madde 10- Açıköğretim sistemine göre öğretim yapan fakültelere kayıtlı öğrenciler, öğrenime devam edebilmek için her öğretim yılı başında 9 uncu maddedeki esaslara uygun olarak kayıtlarını yenilemek zorundadırlar.


Kaydını yenilemeyen öğrenciler, o öğretim yılında sınavlara giremezler ve öğrencilik haklarından yararlanamazlar. Bu öğrencilerin öğrenime devam edebilmeleri için izleyen öğretim yılında mutlaka kayıtlarını yenilemeleri gerekir.

İki yıl üst üste kaydını yenilemeyen öğrencilerin fakülteden kayıtları silinerek ilişkileri kesilir.

Madde 16- Açıköğretim sistemine göre öğretim yapan fakültelerin öğrencileri, kayıt yaptırdıkları yıldan başlamak üzere önlisans için dört, lisans için yedi yıl süreyle öğrencilik haklarından yararlanabilirler. Öğrenciler kayıt yenilemedikleri yılda öğrencilik haklarından yararlanamazlar. Kayıt yenilemedikleri öğretim yılları dört ve yedi yıllık öğretim süresinin hesabına katılır.
Açıköğretim sistemine göre öğretim yapan fakültelerin öğrencileri, sınav hakkı dışındaki öğrencilik haklarından yararlanmamak kaydıyla 2547 sayılı Yasa'nın değişik 44 üncü maddesindeki sürelerle kısıtlı değildirler.


Madde 17- a) Açıköğretim sistemine göre öğretim yapan fakültelerin öğrencileri, kaydedildikleri ve bulundukları sınıf, bölüm ve programda okutulan derslerin tümünü almak zorundadırlar. Öğrencilere, yükseköğretim kurumlarında (açıköğretim sistemine göre öğretim yapan fakülteler dahil) daha önce okudukları ve başardıkları dersler dolayısıyla hiç bir şekilde muafiyet tanınmaz.
b) Açıköğretim sistemine göre öğretim yapan fakültelerin öğrencisi iken, yeniden Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavına girerek, kayıtlı olduğu bölüm ve programdan, başka bir bölüm ve programa yerleştirilenler, önceki kaydını sildirmek koşuluyla, yerleştirildikleri bölüm ve programın 1 inci sınıfına kayıt yaptırabilirler. Bu öğrencilere fakültelerde daha önce okudukları ve başardıkları dersler dolayısıyla hiç bir şekilde muafiyet tanınmaz.

EK MADDE 1- (Değişik:RG-04/10/2007-26663)

İlk kez eğitim gördüğü sınıfta bütün derslerini başaran ve o öğretim yılında almış olduğu bütün derslerini başarmış ve not ortalaması 87,50 veya üzeri olanlar yüksek onur öğrencisi, not ortalaması 75,00 ile 87,49 arasında olanlar onur öğrencisi sayılır. Ancak disiplin cezası alan öğrenciler belirtilen not ortalamalarını sağlasalar bile yüksek onur öğrencisi veya onur öğrencisi sayılmazlar.

Madde 8- b) Anadolu Üniversitesi'nde açıköğretim sestemine göre öğretim yapan fakültelere kayıtlı iken, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavına girerek, bu sisteme göre öğretim yapan fakültelere yeniden yerleştirilen öğrenciler, eski kayıtlarını sildirmeden kayıt yaptırdıkları takdirde, hangi sınıfta olurlarsa olsunlar, önceki kayıtları silinerek, yeni yaptırdıkları kayıt geçerli sayılır. Bu öğrenciler eski kayıtları için hiçbir hak iddia edemezler.

 

 | Puan: 10 / 2 Oy | Yazdırılabilir SayfaYazdır

Yorumlar


Henüz Yorum Yazılmamış

Yorum YazınKalınİtalikAltçizgiliLink  
Simge Ekle

    

    

    

    

Arama ARAMA


Anketi Doldur, Hediye Tatil Kazan