İSTATİSTİKLER

40 kategori altında, toplam 942 haber bulunmaktadır.

Bu haberler toplam 541318576 defa okunmuş ve 2231 yorum yazılmıştır.

KİŞİYE ÖZEL BİRE BİR MBA & MASTER ETKİNLİĞİ

Üniversitelerin YÖK tarafından tanınması (Denklik)

Kategori Kategori: Eğitim Haberleri | Yorumlar 0 Yorum | Okunma 445795 Okunma | Yazar Yazan: admin | 11 Temmuz 2007 00:20:15

Yurtdışında ki üniversitelerin belirli bir kalitede eğitim verdiğini Türkiye'de YÖK (Yüksek Öğretim Kurumu) denetler. Denklik komisyonu belirli kriterlere göre yurt dışından alınan bir diplomanın Türk eğitim standartlarına uygun olup olmadığına karar verir.

Denklik (Accreditation) Nedir?

Yurtdışında ki üniversitelerin belirli bir kalitede eğitim verdiğini Türkiye'de YÖK (Yüksek Öğretim Kurumu) denetler. Denklik komisyonu belirli kriterlere göre yurt dışından alınan bir diplomanın Türk eğitim standartlarına uygun olup olmadığına karar verir. Dünya genelinde binlerce üniversitenin birinden alınan diplomanın YÖK tarafından onaylı olduğunu T.C.'nin yüksek öğretimden sorumlu tek resmi birimince belirlenmesi ve en sağlıklı bilginin yine resmi kurumlardan öğrenilmesi gerekir.

Denklik Komisyonu hangi kriterlere göre karar verir?

Aşağıdaki kriterler araştırıldıktran sonra denklik komisyonu kararını verir.

Belgelerin orijinal olup olmadığı, üzerlerinde kazıntı, silinti ve benzeri tahrifatın bulunup bulunmadığı,
Belgelerin başvuran kişiye ait olup olmadığı,
Diplomayı veren üniversite veya yükseköğretim kurulunun ve eğitimin yapıldığı programın tanınmış ve itibarlı bir kurum ve program olup olmadığı,
Diplomanın alındığı eğitim programının Türkiye'deki üniversitelerde verilmekte olan hangi düzeydeki eğitim programları ile eş değer olup olmadığı.

Önlisans ve lisans denklik başvurularında hangi belgeler istenmektedir?

• Lise diplomasının ya da mezuniyet belgesinin aslı veya onaylı sureti ve fotokopisi,

• Yurtdışından alınan lise diplomaları için diplomanın aslı veya onaylı sureti ve fotokopisi ile yurtdışındaki Eğitim Ateşelikleri veya Eğitim Müşavirliklerinden , yurt içinde İl Milli Eğitim Müdürlüklerinden alınacak Lise Denklik Belgesinin aslı ve fotokopisi, (orta öğrenimlerini yurt dışında tamamlayanlar için aşağıda 10. maddede belirtilen belgelerin hiçbiri aranmaz.)

• Ön Lisans veya Lisans diplomasının ya da mezuniyet belgesinin aslı ile noter veya yurtdışındaki Büyükelçiliklerimizce onaylı Türkçe tercümesi ve fotokopisi,

• Önlisans veya lisans öğrenimi süresi içinde alınmış olan tüm derslerin notlarını ve ders saatlerini gösteren not çizelgesi (official transcript) aslı ile noter veya yurtdışındaki Büyükelçiliklerimizce onaylı Türkçe tercümesi ve fotokopisi,

• Mezun olunan yükseköğretim kurumuna başka bir yüksek öğretim kurumundan transfer olunmuş ise transfer olunan yükseköğretim kurumunun transkript aslı ile noter veya yurtdışındaki Büyükelçiliklerimizce onaylı türkçe tercümesi ve fotokopisi,

• Nüfus cüzdanı fotokopisi,

• Diploma sahibine ait pasaport aslı ve giriş-çıkış tarihlerinin Ayrıca işlem gören sayfaların açıkca görüleceği şekilde okunaklı fotokopisi veya Büyükelçiliklerimizce ya da noterce onaylanmış ve giriş-çıkış tarihlerinin ve işlem gören sayfaların görüleceği şekilde okunaklı pasaport örneği.

• KKTC de bulunan üniversitelerden mezun olanlar için KKTC Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı Muhaceret Müdürlüğü ve T.C. Emniyet Genel Müdürlüklerinde temin edecekleri giriş-çıkış bilgilerini gösterir belgeler,

• ÖSS Kılavuzunda yer alan ülkelerin kılavuzda yer alan programlarına ÖSYM tarafından yerleştirilerek mezun olanlar, ve orta öğrenimlerini Türkiye'de tamamlayıp KKTC 'de bulunan üniversiteler ile 1999 yılından itibaren ÖSS Kılavuzunda yer almayan ülkelerde bulunan üniversitelerden yüksek öğrenime başlayarak mezun olanlardan, öğrenime başladıkları yıl itibarıyla ÖSS sonuç belgesi ya da SAT (en az 1000 puan), ACT (en az 21 puan ) , Abitur , Fransız Bakaloryası, GCE A Level Sertifikası (en az 2 ders ) , Uluslararası Bakalorya (IB) ve matura belgelerinden herhangi birine sahip olanlar için bu belgelerin ibrazı,

• Yabancı uyrukluların denklik belgesine neden ihtiyaç duyduklarını gösterir belge aslı ve fotokopisi,

• 26 x 35 cm. ebatlarında bir adet zarf,

• T.C. kimlik numarası,

• TOEFL sonuç belgesi ibraz etmesi gereken başvuru sahiplerinin ETS' ye başvurarak kurulumuza Toefl sonucu belgesinin resmi kopyasını gönderilmesini sağlamalarını gerekmektedir.

• BULGARİSTAN BAŞVURULARI İÇİN AYRICA YAPILMASI GEREKENLER: Diploma - transkript ve akademik belge aslı ile diploma - transkript ve akademik belgenin Bulgaristan'daki herhangi bir yeminli tercüman tarafından tercüme edilmesi ve noter tasdikli olması gereklidir. Yukarıda belirtilen belgelerin Bulgaristan Milli Eğitim Bakanlığı ve Bulgaristan Dışişleri Bakanlığı, sağlık birimleri alanından mezun olanların ayrıca Sağlık Bakanlığı tarafından imza ve mühür onaylı olması gerekmektedir. Bu işlemleri yaptırdıktan sonra başvuru formunda istenilen belgelerin tamamlanması gerekmektedir.

Yabancı uyruklu olup daha sonra T.C. vatandaşlığına geçen ilgililerin "İçişleri bakanlığı nüfus ve vatandaşlık genel müdürlüğü ve il müdürlüklerinden " alacakları iki isminde aynı kişiye ait olduğunu kanıtlayan belge ibraz etmeleri gerekmektedir.


Yüksek lisans denklik başvurularında hangi belgeler istenmektedir?

• Lisans diplomasının ya da mezuniyet belgesinin aslı veya onaylı sureti ve fotokopisi,

• Yurtdışından alınan lisans diplomaları için, daha önce denklik belgesi alınmamış ise Lisans diplomalarının denklik işlemleri için gerekli formun doldurularak formda belirtilen evrakların temini daha önce denklik belgesi alınmış ise fotokopisi,

• Yüksek Lisans diplomasının ya da mezuniyet belgesinin aslı ile noter veya yurtdışındaki Büyükelçiliklerimizce onaylı Türkçe tercümesi ve fotokopisi,

• Yükseklisans öğrenimi süresince alınmış olan tüm derslerin notlarını ve ders saatlerini gösteren not çizelgesi (official transkript) aslı ile noter veya yurtdışındaki Büyükelçiliklerimizce onaylı Türkçe tercümesi ve fotokopisi,

• Mezun olunan yükseköğretim kurumuna başka bir yükseköğretim kurumundan transfer olunmuş ise transfer olunan yükseköğretim kurumunun transkript aslı ile noter veya yurtdışındaki Büyükelçiliklerimizce onaylı Türkçe tercümesi ve fotokopisi,

• Yüksek Lisans tezi aslı ve fotokopisi,

• Nüfus cüzdanı fotokopisi,

• Diploma sahibine ait pasaport aslı ve giriş-çıkış tarihlerinin ayrıca işlem gören sayfaların açıkca görüleceği şekilde okunaklı fotokopisi veya noter ya da Büyükelçiliklerimizce onaylanmış giriş-çıkış tarihlerinin ve işlem gören sayfaların görülebileceği şekilde okunaklı pasaport örnekleri,

• KKTC' de bulunan üniversitelerden mezun olanlar için KKTC Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı Muhaceret Müdürlüğü ve T.C. Emniyet Genel Müdürlüklerinden temin edecekleri giriş-çıkış bilgilerini gösterir belgeler ve LES belgesi

• Yabancı uyrukluların denklik belgesine neden ihtiyaç duyduklarını gösterir belge aslı ve fotokopisi,

• 26 x 35 cm. ebatlarında bir adet zarf,

• T.C. kimlik numarası,

• ÖSYM numaras.

Yükseköğretim Kurulu Denklik Birimi
06539 Bilkent Ankara
Tel: 0312- 298 7142
Fax: 0312- 266 4744

http://www.yok.gov.tr

 

 | Puan: 4 / 3 Oy | Yazdırılabilir SayfaYazdır

Yorumlar


Henüz Yorum Yazılmamış

Yorum YazınKalınİtalikAltçizgiliLink  
Simge Ekle

    

    

    

    

Arama ARAMA


Anketi Doldur, Hediye Tatil Kazan