İSTATİSTİKLER

40 kategori altında, toplam 942 haber bulunmaktadır.

Bu haberler toplam 599386565 defa okunmuş ve 2231 yorum yazılmıştır.

KİŞİYE ÖZEL BİRE BİR MBA & MASTER ETKİNLİĞİ

YURTKUR Başbakanlık'a bağlandı

Kategori Kategori: Yurt Kur Bursları | Yorumlar 2 Yorum | Okunma 393495 Okunma | Yazar Yazan: admin | 13 Aralık 2010 12:16:59

''Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun'', Resmi Gazete'de yayımlandı. YURTKUR kanununda düzenlemeyle kurum Başbakanlık'a bağlandı.

Değişikliğe göre YURTKUR, Başbakanlık'a bağlandı. Başbakan, kurumun yönetimi ile ilgili yetkilerini gerekli gördüğü takdirde bir bakan aracılığıyla kullanabilecek. YURTKUR, yurt dışında da yurt kurabilecek. YURTKUR Genel Kurulu'nun başkanı, Başbakan veya görevlendireceği Devlet Bakanı olacak.

 
Genel Kurul; Başbakan veya Kurumun bağlı olduğu Bakan, Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşarı, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanı ve Yükseköğretim Genel Müdürü, Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürü ve Genel Müdür Yardımcıları, Maliye, İçişleri, Bayındırlık ve İskan ile Sağlık Bakanlıklarından, Devlet Planlama Teşkilatı ile Hazine Müsteşarlıklarından ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından birer temsilci, üniversite rektörleri veya görevlendirecekleri birer öğretim üyesi, Vakıflar Genel Müdürü, Gençlik ve Spor Genel Müdürü, Kızılay Genel Başkanı veya görevlendirecekleri birer temsilci ile yönetmeliğe göre tespit edilecek dört öğrenci temsilcisinden oluşacak.
 
 

YURTKUR Genel Müdürü ve yardımcıları da kurum genel kurulunda yer alacak. Genel Kurul, iki yılda bir toplanacak.

 
Yeni düzenlemenin yürürlüğe girmesinden itibaren, en geç 4 ay içinde olağanüstü genel kurul yapılacak, bu toplantıda yönetim kurulu belirlenecek. Olağan genel kurullara ilişkin süreç, bu tarihten itibaren başlayacak.
 
 

YURTKUR Genel Müdürlüğü, yurt dışında kuracağı yurtlarla ilgili ''uzman müşavir'' atayabilecek.

 
-ÖĞRENİM KREDİSİ ÖDEMESİ-
 

Kanunda öğrencilerin Kuruma olan borçlarına da yeni düzenleme getirildi. Buna göre öğrenci, borcunu öğrenim gördüğü öğretim kurumunun normal öğrenim süresinin bitiminden itibaren iki yıl (öğrencinin lisansüstü eğitim yapması halinde dört yıl) sonra başlamak üzere, kredi aldığı kadar sürede ve aylık dönemler halinde Kuruma ödemek zorunda olacak. Borçlunun, Kuruma müracaatı esnasında; Sosyal Güvenlik Kurumu veya sosyal güvenlik kuruluşu niteliğindeki başka kuruluşlarla ilişkisinin bulunmaması halinde, ilgilinin talebi ile borcunu ödemesi kredi alma süresinin bitiminden itibaren endeks uygulanmak sureti ile ve birer yıllık sürelerle kurumca uzatılacak.

 
Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumunca gerekli görülen hallerde hizmet binası, yurt binası ve tesisleri, Toplu Konut Kanunu uyarınca yaptırılabilecek. Bu amaçla, üzerinde bina ve tesis yapılacak Hazineye ait taşınmazların üzerinde Kurumun talebi üzerine Maliye Bakanlığınca, Kuruma ait taşınmazların üzerinde ise Kurumca gerçek veya özel hukuk tüzel kişileri lehine 49 yılı geçmemek şartıyla kira süresi kadar bedelsiz olarak bağımsız ve sürekli nitelikli üst hakkı tesis edilebilecek. Bu taşınmazların tapu kütüğüne; üst hakkına konu taşınmazların üst hakkı süresince amacı dışında kullanılamayacağına, Maliye Bakanlığı ve Başbakanlık veya Kurumun bağlı olduğu Bakanlıktan izin alınmaksızın devredilemeyeceğine dair şerh konulacak.
 

Kanuna eklenen geçici maddeyle, yasanın yürürlüğe girdiği tarihte kredi almakta olanlar ile kredi borcunu ödeme zamanı henüz başlamamış olanlar, bu borçlarını kredi aldıkları sürede, kredi ödeme zamanı başlayıp borç taksitlerini aksatmadan düzenli olarak ödemekte olanlar ise bakiye borçlarını kalan taksit süresinin iki katı sürede ödeyecek.

 
-YENİ ÜNİVERSİTELER-
 

İki yeni vakıf üniversitesinin kurulmasına ilişkin de Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununa ek madde konuldu.

 
İzmir'de Türkiye Tabipler Vakfı tarafından kurulan üniversite, Tıp Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi ve Sağlık Bilimleri Enstitüsünden oluşacak.
 

Trabzon'da da Maçka İmar Eğitim Kültür ve Sosyal Hizmet Vakfı tarafından Avrasya Üniversitesi kuruldu. Üniversite, Fen-Edebiyat Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi, Yabancı Diller Yüksekokulu, Sosyal Bilimler Enstitüsü ve Fen Bilimleri Enstitüsünden oluşacak.

 
Öte yandan, Resmi Gazete'de yayımlanan kanunda, askerlik kanunun 77. maddesine dayanarak eklenen bir fıkra da yer aldı. Buna göre, askerlik hizmeti sırasında anne, baba, kardeş, eş veya çocuğu vefat eden erlere, istemeleri halinde 10 gün izin verilebilecek. İzin, askerlik hizmetinden sayılacak.
 

 

 | Puan: 10 / 1 Oy | Yazdırılabilir SayfaYazdır

Yorumlar

igein { 25 Mayıs 2014 12:20:25 }
Dikkat.
Kisisel is için bir kredi ihtiyaci mi? hemen tamam da kredi transferi için simdi (igein_h_yizevbekhai@admin.in.th): evet bu email irtibata geçerseniz.
Esra koç { 20 Ocak 2013 16:45:27 }
YURTKUR MÜDÜRLÜĞÜNE
Mersin/Erdemli Lisesi,9/L sınıfı,2418 numaralı öğrencisiyim. Babamın ve annemin özürlü olması, babamın çalışamaması nedeniyle maddi sıkıntılar içerisindeyim. Derslerimin iyi olmasına, başaracağıma inanmama rağmen, maddi durumlar yüzünden eğitimime güçlükle devam ediyorum. Evden okula 3 km. yürüyerek ulaşıyorum. Maddi desteğe veya bursa ihtiyacım var.
Gereğinin yapılmasını tarafınıza arz eder, saygılar sunarım.

ESRA KOÇ                           
05369779003
Diğer Sayfalar: 1.

 

Yorum YazınKalınİtalikAltçizgiliLink  
Simge Ekle

    

    

    

    

Arama ARAMA


Anketi Doldur, Hediye Tatil Kazan